O firmie

Szanowni Państwo! pozwolę sobie zaoferować usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Sprawami ochrony p.poż zajmuję się od ponad 20 lat, a FHU ,,STRAŻAK BIS’’ Wojciech Paluszkiewicz oferuje: usługi z zakresu ochrony przeciw pożarowej, w tym miedzy innymi:

  • przeglądy i konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych
  • dostawa gaśnic, hydrantów i innego sprzętu p. pożarowego
  • dostawa, montaż znaków bezpieczeństwa ( ewakuacyjnych i p. poż)

gasnice

Wszystko w konkurencyjnych cenach, najniższych w kategorii CENA/JAKOŚĆ. W nawiązaniu do przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). dotyczących przeglądów i konserwacji gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych oraz normy PN-EN 671-3 z 2002 r. dotyczącej konserwacji hydrantów wewnętrznych.   

FHU ,,STRAŻAK BIS’’ współpracuje z profesjonalnymi firmami doradczymi, rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oferujących kompleksowe usługi z zakresu ochrony p.poż. ( dotyczy obiektów nowo powstałych i remontowanych).

Solidność wykonywanych prac, terminowość i przyjazne podejście do każdego zleceniodawcy to dewiza firmy. Indywidualne podejście do Klienta pozwala realizować zadania na satysfakcjonującym Klientów poziomie. Zgodnie z informacjami zawartymi w ofertach ceny nie są „sztywne”, podlegają negocjacji, w zależności od wielkości zamówienia/umowy.